По програма „Околна среда“ са обявени процедури за 4,16 млрд. лв.

Само за тази година има обявени 14 процедури на стойност над 611 млн. лв., съобщиха от МОСВ